Month: November 2022

ซากกระทงเชียงใหม่ คาดทะลุ 40 ตัน ชลประทานเตรียมเก็บทำปุ๋ยแจกชาวบ้าน

กระทงของท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว ซากกระทงเชียงใหม่ 2 วันแรกมาแล้ว 15 ตัน คาด 3 วันยี่เป็งเชียงใหม่ทะลุ 40 ตัน ชลประทานเตรียมเก็บทำปุ๋ยแจกชาวบ้าน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มีรายงานว่า หลังผ่านพ้น 2 วันแรกของประเพณียี่เป็งที่จังหวัดเชียงใหม่...